Công nghiệp Tin tức

  • Do lift truck operators need to wear seatbelts?

    Người điều khiển xe thang có cần thắt dây an toàn không?

    Có một lầm tưởng phổ biến xung quanh việc sử dụng dây an toàn trong xe nâng - nếu việc sử dụng chúng không được chỉ định trong quá trình đánh giá rủi ro, thì chúng không cần được sử dụng.Điều này là hoàn toàn không phải vậy.Nói một cách đơn giản - đây là một huyền thoại cần được dẹp bỏ.'Không thắt dây an toàn' là một ngoại lệ cực kỳ hiếm ...
    Đọc thêm